Kosten

Het eerste acupunctuur- en/of bioresonantieconsult duurt ongeveer één tot anderhalf uur en kost 180 euro.
Een acupunctuur- en/of bioresonantievervolgconsult duurt een half uur tot drie kwartier, afhankelijk van de behandeling die u krijgt en kost 90 euro. In sommige gevallen kan dit afwijken.
Een cosmetisch acupunctuur (vervolg) consult duurt een half uur tot drie kwartier, afhankelijk van de behandeling die u krijgt en kost 120 euro.
Een kruidenconsult kost 90 euro. Dit betreft het uitschrijven van een kruidenreceptuur, het wordt apart van de overige consulten gefactureerd en is exclusief het kruidenpreparaat.
Eens in de twee maanden krijgt u een factuur thuis gestuurd. Deze dient binnen de gestelde termijn te worden voldaan en deze factuur kan ingediend worden bij uw ziektekostenverzekering.

Vergoeding door ziektekostenverzekering

De meeste zorgverzekeraars hebben acupunctuur in hun pakket opgenomen. Zij vergoeden de behandeling volledig of voor een deel. Soms is er verwijzing van de huisarts nodig. In dit geval is het belangrijk te weten dat Salome Stöcker aangesloten is bij de beroepsvereniging NVA; Nederlandse Vereniging voor acupunctuur.

Om te zien of u in aanmerking komt voor vergoeding van de behandelingen, kunt u klikken op ‘verzekeraars die kosten vergoeden op www.acupunctuur.nl Daar wordt precies vermeld wat u met uw pakket precies vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.